Majorette / Twirl | NK Baton twirling | Reglement

Selectieprocedure/ afvaardiging NK/EK  2011

 

Plaatsing NK

Voor alle solisten (ook basic strut) en duo’s  wordt  een gemiddelde genomen van  3 wedstrijden, in geval van meerdere wedstrijden worden de 3 hoogste scores gemiddeld.

Het gemiddelde moet voor  beginners 67 punten bedragen, voor intermediate 75 punten en voor advance 83 punten. Met promotie is men direct geplaatst voor selectie wedstrijd of NK (afhankelijke van aantal in categorie)

Voor teams is het voldoende om 1x de plaatsingspunten te behalen, echter beginner en intermediate teams geldt dat de top 6 van de rankinglijst wordt afgevaardigd naar het NK.

 

VOOR SELCTIEWEDSTRIJD/ HET NK MOET MEN KIEZEN TUSSEN

 SOLO RHYTHMIC TWIRL OF  SOLO MAJORETTEN SECTIE A (beide is niet toegestaan)

 

Beginners solo en duo

Als de categorieën uit meer dan 6  solisten en  6 duo’s  bestaat, met tenminste het bovengenoemde gemiddeld aantal punten van 67 is hiervoor een selectiewedstrijd, 12 en/of 19 december 2010

De top 6 solo en 6 duo’s gaan door naar het NK  in JANUARI  2011 op  15 en 16 januari 2011

Intermediate solo en duo

Als de categorieën uit meer dan 10  solisten en 6  duo’s  bestaat, met tenminste het bovengenoemde gemiddeld aantal punten van 75 is hiervoor een selectiewedstrijd, 12 en/of 19 december 2010

De top 10 solo en 6 duo’s gaan door naar het NK in JANUARI  2011 op  15 en 16 januari 2011

 

Zij nemen de plaatsingspunten van selectie niet mee naar NK.

 

Advance:

Alle solisten en duo’s  met gemiddeld 83 punten worden uitgenodigd voor de selectiewedstrijd.

Zij worden door min. 2 juryleden beoordeeld en de top 15 solisten en top 6 duo’s gaan door naar de 2de ronde. Bestaat de categorie uit minder dan 6 solisten of 3 duo’s, worden deze aangevuld. (Hierbij wordt gekeken naar behaalde scores en/of intermediate/beginner categorie)

 

2e selectiewedstrijd

Van alle onderdelen van de 1e selectiewedstrijd wordt de top 6 bekend gemaakt voor 3de ronde, bij duo’s top 3

 

3e en beslissende wedstrijd

Hier komen de top 6 van alle onderdelen, top 3 van duo, zij strijden om plaats 1-2-3 en reserve van het NK, wat tevens ook afvaardiging betekent voor EK.

 

NB: in 1e ronde telt de plaatsing 1x mee, ronde 2 en 3 tellen de plaatsingspunten dubbel.

 

Voor teams en groepen

Voor alle teams en groepen geldt dat er slechts 1 ronde is.

Voor alle small teams en large teams geldt dat als in een categorie minder dan 3 groepen geplaatst zijn, deze kunnen worden samengevoegd met een ander niveau (bv intermediate/advance komen uit in de kampioensklasse, of samenvoeging beginners en intermediate komen uit in runner-up).

De Nederlands Kampioen ( kampioensklasse), junioren en senioren voor small teams en senioren voor large teams, pompon teams , color guard en showcorps worden afgevaardigd naar EK.

 

Alle onderdelen, zowel op selectiewedstrijd als op NK,  o.b.v. plaatsingscijfers. De totale overzichtslijsten (alle uitslagen/plaatsingscijfers) dienen ter inzage te komen van de deelnemers.

In geval van een gelijke uitslag, is de uitslag NK (finale = 3e ronde) doorslaggevend 

 

* De TC kan –indien hier reden voor is- besluiten om niet geplaatste deelneemsters/ teams/groepen, toch toe te laten tot de NK.

 

TC NBTA
Ga terug
SBR